Goavika Båtforening

Click here to edit subtitle

STYRET 2019/20      Vedtatt på årsmøtet 2019

 

 Lars Liseth

Dalhaugvn 4,4070 Randaberg

E-mail: [email protected]

Tlf.: 51418204 Mobil: 41006353

Havnesjef (delt verv)

Trond Haarr

Lensmannsveien 18, 4070 Randaberg

E-mail: [email protected]

Mobil: 90832799

Havnesjef (delt verv)

Nils Aarestad

Molveien 6, 4070 Randaberg

E-mail: [email protected]

Tlf: 51 41 76 86  Mobil: 913 52 970

Varamedlem

Bjørn Ove Lima

Kvernstøveien 3, 4070 Randaberg

E-mail: [email protected]

Mobil: 90837377

Styremedlem

Kim Pettersen

Goakvednane 3b, 4070 Randaberg

E-mail: [email protected]

Mobil: 99602123

Kasserer

Bjørn Chr. Haaland

Varheiveien 16d, 4070 Stavanger

E-mail: [email protected]

Mobil: 91809094

Formann

 

Slippansvarlig: Ernst Fossmark. Mob: 98203663

 

Bryggeformenn

Flytebrygge + indre havn.

Ivar Walde
Sjøråkveien 9
Mobilnr: 91586320
Mail: [email protected]

  Hovedmolo + indre havn

 

Trond Haar

  Molo nord (mot Viste Strandhotel

 

Lars Liseth

Viktig! Registerer deg her for å motta informasjon på mail.