Goavika Båtforening

Click here to edit subtitle

Pålogging her på portalen - GOAVIKA

Du kan nå registerer deg på siden vår slik at du kan velge å få beskjed pr. mail når vi kommer med oppdateringer. Du kan også delta i diskusjonsforummet hvis du registerer deg. Følg menyen i "Logg på /registerer her" opp til høyre.

Vårdugnaden 2010

Vårdugnaden ble avhold den 27. april med 2 fra styre og 4 medlemmer. Busker ble fjernet, rydding ble utført, slippen ble pukket og flåten tatt på land for inspeksjon.

Nøkler funnet

Nøkler funnet i havna 7. september. Ta kontakt med Lars Liseth.

Tyveriraid i Rogaland!

1 september , 2009

Vi har mottatt en melding fra havnesjefen i Lura Båtforening om tyveriraid i båtforeninger i Rogaland som er en betimelig advarsel til alle båtforeninger. Vi vet aldri hvor disse bandene slår til neste gang. Nå er det viktig å skjerpe vaktholdet!

Vi har fått informasjon fra Politiet om omfattende tyveri raid i båthavner i Rogaland for tiden.
Det handler om utenlandske profesjonelle bander som primært er på jakt etter større påhengere. Gjerne 80 til 200 hk +. De har løfteutstyr og utstyr til å kappe / skjære opp det meste.

Vil be alle om å være på vakt og sørge for å sikre og gjøre det så vanskelig som mulig for tyvene å stjele utstyr/motorer/båter.

Ser dere fremmende personer eller mistenkelig spaning i havnene, så noter bil nr, ta bilde (med mobil tlf e.l), noter opplysninger.
Politiet tar i mot all hjelp de kan få og bruker ressurser på å få stoppet tyvene.

Aktiviteter høsten 2009
  • Nye strømbokser med separat jordfeilbryter er montert langs moloen. Ta kontakt med en av havnesjefene for nøkkel. Se også strømpriser.
  • Reperasjon av jordingsfeil i havna.
  • Støpearbeider ved slipp.
  • Støping av moringer.
  • Oppmerking av samtlige båtplasser.
Nytt medlemsforum

På forespørsel fra medlemmene har vi opprettet et medlemsforum.

Viktig! Registerer deg her for å motta informasjon på mail.